Dæk / facade

1920-1940Ved udskiftning af jerndragere som vinduesoverliggere fra denne periode vil det normalt være nødvendigt at afstive bygningen, mens overliggerjernene fritlægges, udskiftes og på ny ommures.

Figuren viser minimumsomfanget af reparationen og et eksempel på en traditionel afstivning, som stadig anvendes. Men i dag findes der også andre afstivningsløsninger med fx såkaldte ’soldater’ og/eller donkrafte.

Forslag til litteratur:
Gjerløv-Knudsen og H. Bonnesen:
Husbygningsteknik (1948)
Byggebogen: Ydervægge, alment

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden