Trappe og skillevæg

1960-2000Den altdominerende trappetype er to-løbstrappen; i sin enkleste form beståendes blot af hoved- og mellemrepose samt løb. Alle tre elementer leveret fra fabrik, fuldt monteringsklare med færsige over/trædeflader af terrazzo.

Hovedreposer er aflagt på bærende tværvægge i princip som øvrige dækelementer.

Mellemreposer er oplagt på betonknaster, der er påstøbt vægelementer.

Løb er frit spændende mellem hoved- og mellemreposer.

I det senere byggeri er betonknasterne til bæring af mellemreposer af produktionstekniske hensyn erstattet af indborede ståldorne.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Much-Petersen: Dæk- og vægelementer (1982)

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden