Dæk / gavl

1960-2000Sandwichelementer er typisk blevet brugt som gavlkonstruktion i det tidlige præfabrikerede etageboligbyggeri. I princippet består en sådan ydervæg blot af almindelige vægelementer (men armeret for ophæng af yderplader), hvorpå der er ophængt en ydre betonskive som afdækning af et varmeisolerende lag: trykfast mineraluld.

Montering og samling af elementer svarer til de tværgående, hvad angår last, men med de forskelle i armering, der er betinget af at være endevæg og ikke symmetrisk belastet.

Hvad angår funktionen som ydervæg, er samlingerne udformet så indtrængende vand opfanges og ledes bort dels ved to-trins fugning og dels ved udformningen af de lodrette elementkanter med skråt, nedadrettede riller- såkaldt "vaskebræt".

Det gælder denne model som de øvrige viste, at armeringen er den principielt forekommende, men dimension, mængde, placering og samlinger er udformet på baggrund af beregninger i det enkelte tilfælde; det vil man finde oplyst i de enkelte byggesager.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Much-Petersen: Dæk- og vægelementer (1982)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden