Trappe og skillevæg

1940-1960I byggeri fra 1930-erne og senere er de sædvanligvis forekommende 2 trapper af træ erstattet af kun en og udført i beton.

Langt de fleste af den tids betontrapper er opført med præfabrikerede trin, som delvis indmurede ('indspændte') i væggene, og ellers hviler på repose/underliggende trin. Reposerne er pladsstøbte.

På grund af indmuringen, men også belastningen fra trin, er tværgående trappevægge min. 1/1 sten tykke.

Forslag til litteratur:
Gjerløv-Knudsen og H.Bonnesen: Husbygningsteknik (1948)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Trapper

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden