Dæk / facade

1960-2000Lette ikke-bærende facader i det tidlige byggeri er ofte fremstillet i mindre enheder, som så evt. først samles til større på byggepladsen i forbindelse med montagen.

Ydervæggen består af et træskelet, som i de faste partier indvendigt er beklædt med gipsplader og udvendigt med eternit. Varmeisolering er vist som 7 cm mineraluld, der var minimumskravet i 1960-erne, men som i det senere byggeri er øget væsentligt. Isoleringen er afdækket af en vindtæt plade, og mellem denne og eternitten er et hulrum ventileret med udeluft.

Elementerne opstilles på og fastholdes til dækket med vinkeljern, som skjules dels under det senere kommende trægulv, og dels af en "gardinkasse" mod loftet.

Forkanter på dæk og vægge er vist med pålimet letbeton som kuldebroisolering - i det senere byggeri erstattet med mineraluld. Modellen viser ikke indvendige fuger og stopning imellem de enkelte delelementer.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Much-Petersen: Facadeelementer (1979)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden