Tværgående skillevæg

1890-1920Fra slutningen af 1800-tallet ophører bindingsværk til indvendige vægge, bl.a. betinget af lovkrav. Herefter er indvendige vægge/skillevægge opført enten af murværk eller som bræddeskillevægge. Senere - da baderummene kommer til - også vægge af uorganisk plademateriale (fx slaggebeton).

Tværgående vægge af murværk står som store skiver op gennem bygningen og er støttet af etageadskillelsernes bjælker.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Murarbejde (1917)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden