Mansardtag

1890-1920Mandsardtaget er hypigt forekommende i årtierne omkring år 1900. Som det ses af figuren, svarer konstruktionen nærmest til en ekstra etage, opført af træværk, hvorover et almindeligt sadeltag er rejst.

Den ekstra etage har typisk indvendige vægge af bindingsværk, som sikrer stabiliteten.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Tømrerarbejde (1920)
Gjerløv-Knudsen og H. Bonnesen: Husbygningsteknik (1948)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Tage og tagværker/Manzardtag

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden