Gavlanker

1890-1920Ydervægge fastholdes til etageadskillelsens bjælker med såkaldte murankre.

I facaden er disse ankre almindeligvis anbragt på hver 3. bjælke, i gavle/endevægge til nærmest lignende bjælke og med indbyrdes afstand som i facader.

Figuren viser det sædvanligt anvendte 'forskudsanker', bestående af fladjern, som muren er ombøjet et rundjern (forskud).

Ved forankring af facader er ankre anbragt på bjælkesiden, og derfor ikke vredet de viste 90 grader. Murankre er altovervejdende indmurede og altså ikke synlige, men iåtierne omkring år 1900 er mange bygninger forsynet med synlige ankre i facader, ofte som udsmykning - uden egentlig funktion.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Tømrerarbejde (1920)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelse/Træbjælkelag
Byggebogen: Træbjælkelag - Blad 7 (1948)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden