Langsgående skillevæg

1960-2000Langsgående, afstivende vægge har afgørende betydning for bygningens stabilitet på langs. De er ikke-bærende og afhængig af længden af sådanne vægge, kan det være nødvendigt at armere hele væggen.

I lighed med de tværgående vægge må vægten af de overliggende etager ikke påvirke dækkene med lodret last. Derfor er sådanne vægge ikke bare understoppet over dækket, men også under dækket må en "stopning" finde sted og det sker i forbindelse med den almindelige udstøbning i etagekryds.

Langsgående, alene stabiliserende vægge er ofte indskrænket til at være trappevæggen parallel med facaden. Sådanne korte vægge er forankrede med kraftig (forspændt) armering gennemgående i alle etager til en kældervæg af større udstrækning.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet for alle fem publikationer
Johs. Much-Petersen: Dæk- og vægelementer (1982)

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden