Altan

1920-1940Altaner er almindeligt brugt i byggeriet efter slutningen af 1920-erne, i det tidligere byggeri kun undtagelsesvis, men konstuktionsprincipperne er de samme.

I bygninger med bjælkelag er altaner udført med bund af beton, båret af profiljern (bærejern), der er boltet på bjælkerne. Ved jernbjælkelag udgøres bærejernene blot ved udkragning af bjælkerne.

I figuren til højre er altanværn vist som beton, med i det tidlige byggeri med altaner er værn ofte udført som rækværk af jern.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Altaner
Byggebogen: Jernbjælkelag, Blad 4 (1949)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden