Karnap

1890-1920Karnapper begynder at blive brugt som dekorativt element i byggeriet fra sidst i 1800-tallet. Uanset forekomst af tilsyneladende bærende deler i form af fx konsoller, kan man gå ud fra, at karnapper er ophængt på udkragede jernbjælker, som indgår i etageadskillelsernes bjælkelag - på samme måde som altaner.

Det kræver yderligere komplicerede konstruktioner, når karnapper afviger formmæssigt fra det retvinklede, sådan som det er vist i fiduren til højre.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Murarbejde (1917)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Ydervægge/Murværk

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden