Karnap

1920-1940I byggeriet fra 1930-erne ('Funkis-perioden') fremgår det klart, at karnapper må værre ophængt på udkragede del af etageadskillelserne. Her er ingen andre tilsyneladende bærende elementer.

Konstuktionen, der er vist i figuren til højre, er typisk forekommende.

I denne periodes byggeri er det også almindeligt at sammenbygge karnapper og altaner, som figuren tilsvarende viser.

Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/ydervægge/murværk

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden