Langsgående skillevæg

1920-1940Fra slutningen af 1800-tallet ophørte brugen af bindingsværk til indvendige vægge, bl.a. betinget af lovkrav. Herefter er de langsgående, bjælkebærende indervægge opført af murværk.

Bjælker er i det ældre byggeri aflagt på gennemgående murlægter/remmer, ligesom i ydervægge, eller på mindre stykker af (hårdt) træ, og senere igen blot direkte på muren - alt for ikke at svække murværkets bæreevne.

Forslag til litteratur:
Kaare Kristensen: Murarbejde (1917)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Indervægge

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden