Baderum

1940-1960I bygninger med hulstens- eller egentlige jernbetondæk er gulvkonstruktionen i baderummene - uanset typen af dækkene i de øvrige rum - nu altid udført af jernbeton med udbredt brug af krydsarmering med rundjern. Denne konstruktion er mindre fugtfølsom end betondæk med indstøbte jernbjælker. Terrazzo er fortsat udbredt som gulvbelægning i denne periode.

Væggene er murede af teglsten eller cementbaserede (plade) materialer og beklædt med fliser - som hovedregel fra gulvniveau til ca. 180 cm herover. Egentlige vådrumsmembraner, der er et krav i dag, var fortsat et ukendt fænomen, men på trods heraf er forekomsten af skader i vådrumskonstruktioner fra denne periode ikke så hyppige som i vådrum fra tidligere byggerier.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Lovgivning og teknik/Ændringer i tidens løb/Lovbefalede indgreb og Bygningsdel/Installationer
Byggebogen: Træbjælkelag (1948) og Hulstensdæk (1951) m.fl.

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden