Altan

1940-1960I bygninger med hulstens- eller egntlige jernbetondæk er altanen i princippet en udkraget del af etagedækket. I byggeri efter 2. verdenskrig er altaner ofte 'indeliggende' - bag facaden i øvrigt.

I bygninger med etageadskillelser af hulstensdæk sker overgangen til altanpladsens jernbeton typisk et stykke bag facaden, som vist i figuren til højre. Altanværn er sædvanligvis pladsstøbt beton, men præfabrikerede findes også.

På grund af altanens placering og konstruktion er den relativ holdbar, og skader ses som regel på værnene, der er udsatte for vejrliget. I et vist omfang kan der forekomme kondensdannelser i overgangen mellem ude og inde, hvor den massive beton kan danne kuldebro, men resultatet heraf vil typisk alene være af kosmetisk karakter (mug,skimmel),

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Altaner
Byggebogen: Hulstensdæk, blad 4 (1951)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden