Tag / facade

1940-1960I byggeri med etageadskillelser er hulsten eller beton er tagværker opbygget som tidligere (før 'Funkis' perioden). Men der er ikke den samme afhængighed af konstruktionen i øverste dæk, og forankring sker via indstøbte bolte.

Med 'Funkis' stilen forsvandt de sidste rester af dekorative elementer fra boligbyggeriets facader - også gisimser.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Tage og Tagværker
Byggebogen: Tegl paa Lægter (1948)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden