Baderum

1960-2000Ikke-bærende indvendige vægge består af gasbetonelementer med standardbredde på 50 cm, og med mindre bredder i øvrigt afpasset det enkelte byggeri. Højden er som betonelementer for at tillade understopning. Vægelementerne er fastholdt mod loft med stålstifter og elementerne imellem med bælgesøm.

Mod opholdsrum er de lette vægge blot spartlede og beklædt med tapet. I baderum er de spartlede og malede foroven, og beklædt med fliser nederst.

Betonvægge i opholdsrum er beklædt med tapet efter efter udsætning af montagehuller, og i baderum behandlet tilsvarende gasbetonvægge.

Gulve i opholdsrum er af træ (parketstave) på opklodsese strøer. I baderum almindeligvis klinker/mosaikker på afretningslag af beton med fald mod afløb.

I 1970-erne begyndte fuldt monterede, præfabrikerede baderum at blive almindelig brugt.

Forslag til litteratur:
H. Nissen: Modul og montagebyggeri (1975 og 1984) Tip: Skriv titlen i fritekstsøgefeltet

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden