Langsgående skillevæg

1940-1960I byggeri med etage adskillelser af hulstens- eller egentlige jernbetondæk er alle murede vægge i reglen placeret over hinanden, og med byggeprocessen også mere sammenhængende med dækkonstruktionerne.

Forskelle mellem samlinger er at finde i graden af armering og brugen af udstøbning med beton.

Figuren til højre viser en typisk samling over en bærende, langsgående væg/hovedskillevæg.

Forslag til litteratur:
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser
Byggebogen: Hulstensdæk, blad 3 (1951)

0%

    Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden