Trappe og skillevæg

1850-1890Det almindeligt forekommende (hoved)trapper er 2-løbstrapper af træ, hvor hvodereposer er en del af bjælkelagene. Mellemreposer er også bjælkekonstruktioner, men af mindre dimensioner og uden indskud. Mellemreposerne er båret af omgivende, tværgående vægge.

I byggeri med indvendige vægge af bindingsværk er konstruktionen af tværgående (trappe)vægge og bjælkelagene tæt forbundet og væggenes stabilitet dermed sikret.

Forslag til litteratur:
Herholdt: Vejledning i Husbygningskunst (1877)
G. v. Huth: Vejledning i konstruktion af trætrapper (1887)
Danskbyggeskik.dk: Bygningsdel/Etageadskillelser/Trapper

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden