Gesims (trukket)

1850-1890Opstår der revner i gesimsen, fx ved sætningsskader, kan det blive nødvendigt at ommure dele af den. I mindre omfattende skadestilfælde forstærkes murværket med indskudte, rustfrie rundjern i udkradsede fuger, som vist i figuren til højre.

Mere information:
Se filmen: Trækning af pudset gesims på portalen ’Byggefilm.dk’

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden