Trækning gesims Trækning gesims

Reparation af gesims

Bygningstype 1 og 2: 1850-1920


Trækning af gesims
Gesimsen markerer overgangen mellem bygningens facade og tag, og dens oprindelige formål har været at lede regnvandet fra tagfladen - ud og væk fra facaden. Med tiden fik gesimsen også en dekorativ og arkitektonisk betydning og blev sammen med andre facadedekorationer bl.a. brugt til at markere bygningens betydning og status.

Der findes rigtig mange variationer af gesimser, men de murede kan opdeles i to hovedtyper, nemlig de blankmurede og de pudsede eller trukne. Trukne gesimser i puds er kendt tilbage til 1700-tallet, mens de øvrige murede gesimser fulgte de arkitektoniske perioder med blankt murværk. Trækning af gesims med skabelon er et særligt håndværk, som kræver snilde og tålmodighed.  

Film om emnet
I filmen: Trækning af pudset gesims forklares der på en levende og pædagogisk måde om trækning af pudsede gesimser med skabelon, samt de særlige forhold omkring selve håndværket, som har betydning for et godt resultat.   

Fotos fra filmen / Chroma Communication