Gavlanker

1890-1920Indmurede ankre kan blive udsat for fugt (slagregn) i særligt udsat murværk og tæres op. Det gælder især gavle, som ikke oprindeligt var fritstående.

Tærede ankre må udskiftes, hvilket typisk er et større indgreb i både etageadskillelse og murværket. Ved udskiftning af tærede ankre anvendes i dag nye, som er galvaniserede.

Mere information:
Se filmen: Smedede murankre (2010)

Grundejernes Investeringsfond, Realdania og Byggeskadefonden